Kullanıcı Sözleşmesi

HİLALİYE KUR’AN KURSU YÖNETİCİLİĞİNE

AKHİSAR/MANİSA

 

Velisi bulunduğum öğrencim  ……………………………..

Kursunuzdan mezun oluncaya / ayrılıncaya / kadar doğabilecek her türlü aksaklıkta sorumluluğu tarafıma ait olmak üzere, Kurs idaresinin uygun gördüğü durumlarda ve aşağıda belirttiğim biçimlerde iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gereğini arz ederim.

 

 • Öğrencimin hastalanması durumunda hastaneye götürülmesine, hastanelerde her türlü tedavisinin tarafınızca yaptırılmasına ve bu süreçte yapılan her türlü tedavi masrafını ödemeyi kabul ediyorum.
 • Kursunuzda okuyacağı süre zarfında yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili vb. her türlü resmi tatillerde okul idaresince izin verildiği takdirde veya cezai bir sebepten dolayı okuldan uzaklaştırılırsa yazılı bir bildiriye gerek kalmadan kurstan ayrılmasını kabul ediyorum.
 • Tatil süresi sonunda tam zamanında kursta bulunmasını sağlayacağımı taahhüt ediyorum.
 • Öğrencimin ayda bir sefer cuma günü çıkış saatinden Pazar günü saat 19.00’a kadar evci izinli sayılmasını onaylıyorum. ( evci izin belgesi olmak şartıyla)
 • Öğrencim evci/çarşı/ve yıl içinde kullanacağı her türlü izne tek başına çıkmasını kabul ediyorum.
 • Öğrencimin izne ayrılmak için verdiği dilekçede veya öğrenci izin formundaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ederek kendisinin izinli sayılmasını istiyorum.
 • Öğrencimin belirttiği izin süresi bitiminde kursa geleceğini gelmediği takdirde her türlü sorumluluğu kabul ediyorum.
 • Öğrencimin izinsiz kursu terk ettiği durumlarda öğrencimin kursla ilişiğinin kesilmesini kabul ediyorum.
 • Öğrencimin izinsiz kurs sınırlarını terk etmeyeceğini ettiği takdirde sorumluluğu üstleneceğimi kabul ediyorum.
 • Öğrencimin belirttiğim evci adresi dışında iznini farklı bir adreste kullandığı takdirde evci iznini iptalini ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum.
 • Tarafımdan faks, kısa mesaj, e-posta veya telefon ile izin talebinde bulunduğum takdirde izin verilmesini istiyorum.
 • Öğrencimin dini ve milli bayram tatilleri ile sevkli, raporlu olduğu durumlarda evci izinli sayılmasını onaylıyorum.
 • Öğrencinin diyanet, müftülük ve kursun Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılan etkinliklere ( gezi, yemek, tiyatro, sinema, seminer, konferans, dinleti vb)  katılmasına her koşulda izin verilmesini onaylıyorum.
 • Yukarıdaki beyanım dışında bir durum olursa, tarafımdan verilecek dilekçe doğrultusunda işlemlerin yürütülmesini kabul ediyorum.

 

Yukarıda belirttiğim durumlarla ilgili doğabilecek her türlü aksaklıkta sorumluluğu üstleneceğimi onaylıyorum.

 

VELİNİN

 

ADI SOYADI  :

İMZASI                       :

TARİH             :